Aktualności

Interfrez sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie pod adresem: ul. Chemiczna 144, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043646, oraz INBEX spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Chemicznej 144, wpisana do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000251247 ogłasza o planowanym połączeniu tych spółek poprzez przejęcie spółki „INBEX” spółka z o.o. jako spółki przejmowanej przez spółkę Interfrez sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.
Zgodnie z art. 500 § 2 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. spółki niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia z dnia 24 sierpnia 2016 roku wraz z załącznikami na okres 1 miesiąca.
Dokumenty te można pobrać z linków zamieszczonych poniżej: