Historia

Historia i profil działalności Interfrez Sp. z o. o.

 

Foto-1_1 kopia

Na podstawie badań rynku Spółka wyspecjalizowała się w produkcji wyrobów dla kolejnictwa, głównie w zakresie elementów systemu sprężystego przytwierdzenia szyn do podkładów strunobetonowych typu SB. Podstawowym produktem Spółki jest łapka sprężysta SB7 wytwarzana w oparciu o Aprobatę Techniczną Instytutu Kolejnictwa w Warszawie nr AT/07-2012-0051-02.

W 2012 roku Interfrez Sp. z o.o. wdrożyła produkcję / kompletację elementów systemu sprężystego przytwierdzenia szyn typu SB-IF1 według Aprobaty Technicznej Instytutu Kolejnictwa w Warszawie AT/07-2012-0111-01.

Dla swoich produktów Spółka posiada certyfikowane Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji:

– CZKP IK – 18/2012-02 dla łapki SB7;

– CZKP IK – 21/2012-01 dla systemu SB-IF1;Foto-1.2 kopia

W 2014 roku Interfrez Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO  9001:2009 i uzyskała Certyfikat SZJ – QMS IK – 01/2014-02 Instytutu Kolejnictwa w Warszawie w zakresie produkcji i sprzedaży elementów systemu i systemu przytwierdzenia szyn do podkładów betonowych oraz uchwytów dociskowych elektrycznego ogrzewania rozjazdów, a w 2015 roku uzyskała dla systemu przytwierdzenia SB-IF1 Certyfikat WE Nr 1467/4/CH/15/INF/PL/392 wydany przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie.

Foto-1.3 kopiaW 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Energetyki wydało Spółce Dopuszczenie nr IEN4a-5520-13/2016 z dnia 04.03.2016 do stosowania na infrastrukturze PKP PLK S.A.:

– uchwytów dociskowych do grzejników eor: 49E1-KL-IF, 60E1-KL-IF, 49E1-SP-IF, 60E1-SP-IF;

– sprężyn dociskowych do czujników temperatury eor: ZNOR49 i ZNOR60.