Łapka sprężysta SB7

Opis łapki sprężystej SB7

1_SB7_foto kopiaŁapka sprężysta SB7 jest jednym z elementów systemu przytwierdzenia sprężystego szyn typu SB do podkładów betonowych.

Produkowana jest według unikalnej technologii opracowanej w firmie INTERFREZ według wymagań określonych w WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ŁAPEK SPRĘŻYSTYCH I SPRĘŻYN PRZYTWIERDZAJĄCYCH SZYNY DO PODKŁADÓW I PODROZJAZDNIC Nr WTWiO – ILK-3d-5183-5/2007E.P. wydanych dnia 07.05.2007 r. przez PKP PLK S.A. Biuro Dróg Kolejowych oraz Aprobaty Technicznej AT/07-2012-0051-02 „ŁAPKA SPRĘŻYSTA SB7” wydanej w październiku 2012 r. przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie.

 

Łapka sprężysta SB7 stosowana jest w systemie przytwierdzeń szyn i służy do zamocowania szyn kolejowych i tramwajowych typu 60E1 (UIC60) i 49E1 (S49) do podkładów strunobetonowych wyposażonych w kotwy żeliwne typu SB3/3, SB3/M, SB3/P, SB3/7 w celu zapewnienia odpowiedniego docisku, zapobiegającego przesuwaniu się szyn względem podkładów.

Jej proces produkcji jest prowadzony w oparciu o dokumentację konstrukcyjno-technologiczną, a wyrób oraz system zakładowej kontroli produkcji spełniają wymagania wg AT/07-2012-0051-02, co dokumentuje Krajowy Certyfikat ZKP – CZKP IK – 18/2012-02 wydany 09.12.2013 r. przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.

Łapka sprężysta SB7 posiada ważne bezterminowo dopuszczenie do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu pociągów na podstawie Świadectwa Nr B/2001/0093 z dnia 17.04.2001 r. wydanego przez Głównego Inspektora Kolejnictwa oraz dopuszczenie do stosowania Nr ILK12-518-16/16 z dnia 23.05.2016, wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych w Warszawie.