Systemy przytwierdzeń SB-IF1

2_SB-IF1_foto kopiaOpis systemu przytwierdzeń SB-IF1

System przytwierdzeń SB-IF1 jest zestawem elementów, stosowanych w torach o nawierzchni podsypkowej z podkładami betonowymi. System przytwierdzeń SB-IF1 jest przeznaczony do przytwierdzenia szyn typu 60E1 na podkładach strunobetonowych typu PS-94, w celu zapewnienia odpowiedniej szerokości toru i docisku szyny oraz ograniczenia przesuwania się szyn względem podkładów. Może być stosowany w torach wszelkich klas.

Elementami składowymi systemu przytwierdzeń SB-IF1 są:

  • łapka sprężysta SB7,
  • przekładka podszynowa PKV6094,
  • elektroizolacyjna wkładka dociskowa – WKW60,
  • kotwa żeliwna SB3/M lub SB3/P.

Jest produkowany / kompletowany przez firmę INTERFREZ Sp. z o. o. według wymagań określonych w Aprobacie Technicznej AT/07-2014-0111-A1 „SYSTEM PRZYTWIERDZEŃ SB-IF1” wydanej w czerwcu 2014 r. przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie, bazującej na normie zharmonizowanej PN-EN 13481-2:2012 „Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń. Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych”.

Metody badań na zgodność z PN-EN 13481-2:2012 zawarte są w normie arkuszowej PN-EN 13146-1÷9:2012 „Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń”.

Wyrób oraz system zakładowej kontroli produkcji spełniają wymagania zawarte w AT/07-2012-0051-A1, co potwierdza Krajowy Certyfikat ZKP – CZKP IK – 21/2012-01 wydany 09.12.2013 r. przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.

Spółka uzyskała dla systemu przytwierdzeń SB-IF1 Certyfikat WE Nr 14667/4/CH/15/INF/PL/392 potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych poprzez ocenę zgodności z wymaganiami technicznymi właściwej TSI i przy zastosowaniu modułu CH, wydany 17.11.2015 r. przez Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji w Warszawie (PCA – AC 185; Nr Identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej: 1467).